Αρτηριακή πίεση: Ποιες «άγνωστες» καθημερινές συνήθειες μπορούν να την επηρεάσουν

Η αρτηριακή πίεση είναι ένας όρος που περιγράφει την πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών καθώς ρέει μέσα σε αυτές. Η πίεση εξαρτάται από την ροή του αίματος, το πόσο δηλαδή αίμα στέλνει η καρδιά σε κάθε συστολή, καθώς και από την αντίσταση που προβάλουν τα αγγεία στη ροή αυτή. Εάν η αρτηριακή … Continue reading Αρτηριακή πίεση: Ποιες «άγνωστες» καθημερινές συνήθειες μπορούν να την επηρεάσουν